| Spolupráca

http://www.allianzsp.sk/
https://www.axa.sk/
https://www.csob.sk/individualni-klienti
http://www.generali.sk/
http://www.qbeeurope.com/slovakia/
http://www.kpas.sk/
http://www.kooperativa.sk
http://www.uniqa.sk/
http://www.wuestenrot.sk/

Ponúkame Vám

  • zastupovanie a poradenstvo pri riešení poistných udalostí
  • výhodu bezhotovostného platobného styku
  • prehliadku poškodeného vozidla, ktoré je nepojazdné v priestoroch nášho autoservisu
  • obhliadky poškodených vozidiel klientov poisťovne ČSOB a poisťovne AXA sú vykonávané technikmi nášho autoservisu
  • poskytovanie náhradných vozidiel